<<  
Tillbaka
  >>  

 Fotoalbum "Sägner från Eterna - Domarspiran" (Bild nr 22) 
Isak Ahl (Oskar Pettersson) mitt i en av många utläggningar. I bakgrunden syns domaren (Tesso Söderqvist) och en av hennes shaoliska livvakter (Andreas Kronqvist-Wikberg).

Uppladdad av: Anna Persson, equidem@hotmail.com

OBS: Allt material på LajvNorr är skyddat enligt upphovsrättslagen. Du får alltså inte kopiera varken texter eller bilder utan ägarens tilllåtelse.


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com