<<  
Tillbaka
  >>  

 Fotoalbum "Sägner från Eterna - Domarspiran" (Bild nr 23) 
Almon av Exterion (Jesper Dahlberg), en av de mycket uppskattade lothiska skådespelarna. Jag säger bara "Tredjestämman!"

Uppladdad av: Anna Persson, equidem@hotmail.com

OBS: Allt material på LajvNorr är skyddat enligt upphovsrättslagen. Du får alltså inte kopiera varken texter eller bilder utan ägarens tilllåtelse.


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com