<<  
Tillbaka
  >>  

 Fotoalbum "Upplysningen - de många undertitlarnas lajv" (Bild nr 72) 
Slutanförandet. Generalen meddelar samtliga att han funnit brevet och att det i byn ska finnas en arvinge till en mäktig kungatron, och att denne arvinge var smedslärlingen. Greven hånade honom, medan de flesta inte hängde med alls.

Uppladdad av: Henrik Dahlberg, henrik.dahlberg@gmail.com

OBS: Allt material på LajvNorr är skyddat enligt upphovsrättslagen. Du får alltså inte kopiera varken texter eller bilder utan ägarens tilllåtelse.


Lajv-Norr™
Webbmaster Zakarias Persson, zacke@evolinteractive.com